ประกาศตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 หนังสือนำส่ง ประกาศ
2 ประกาศ ประกาศ
3 ภาษาไทย (ศรีสะเกษ) ประกาศ
4 ภาษาไทย (ยโสธร) ประกาศ
5 คณิตศาสตร์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
6 คณิตศาสตร์(ยโสธร) ประกาศ
7 วิทยาศาสตร์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
8 วิทยาศาสตร์(ยโสธร) ประกาศ
9 สังคมศึกษา ฯ(ศรีสะเกษ) ประกาศ
10 สังคมศึกษา ฯ(ยโสธร) ประกาศ
11 คอมพิวเตอร์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
12 คอมพิวเตอร์(ยโสธร) ประกาศ
13 หุ่นยนต์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
14 หุ่นยนต์(ยโสธร) ประกาศ
15 ภาษาต่างประเทศ(ศรีสะเกษ) ประกาศ
16 ภาษาต่างประเทศ(ยโสธร) ประกาศ
17 การงานอาชีพ(ศรีสะเกษ) ประกาศ
18 การงานอาชีพ(ยโสธร) ประกาศ
19 ดนตรี(ศรีสะเกษ) ประกาศ
20 ดนตรี(ยโสธร) ประกาศ
21 ทัศนศิลป์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
22 ทัศนศิลป์(ยโสธร) ประกาศ
23 นาฏศิลป์(ศรีสะเกษ) ประกาศ
24 นาฏศิลป์(ยโสธร) ประกาศ
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ศรีสะเกษ) ประกาศ
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยโสธร) ประกาศ
27 การศึกษาพิเศษ(ศรีสะเกษ) ประกาศ
28 การศึกษาพิเศษ(ยโสธร) ประกาศ
29 วัฒนธรรมท้องถิ่น(ศรีสะเกษ) ประกาศ
30 วัฒนธรรมท้องถิ่น(ยโสธร) ประกาศ
31 สุขศึกษาและพละศึกษา(ศรีสะเกษ) ประกาศ
32 สุขศึกษาและพละศึกษา(ยโสธร) ประกาศ
33 นักบินน้อย สพฐ.(ศรีสะเกษ) ประกาศ
34 นักบินน้อย สพฐ.(ยโสธร) ประกาศ